Předpisy

PODMÍNKY ONLINE OBCHODU JARAJTO.pl | SMOKETHESE.com

§ 1. Úvodní ustanovení

Tyto předpisy definují podmínky prodeje a poskytování služeb elektronickými prostředky na webových stránkách dostupných na adrese https://jarajto.pl provozovaných Mikołajem Marciniakem podnikajícím pod názvem TABUN Mikołaj Marciniak registrovaným v Centrálním registru a Informace o hospodářské činnosti provedl ministr hospodářství, provedeno v Chodzieżi (64–800), na ul. Podanin 50, NIP: 6070085358, REGON: 367743030.

 1. Zákazník může kontaktovat prodejce a podat stížnost pomocí následujících kontaktních údajů:
  1. korespondenční adresa: TABUN, ul. Podanin 50, 64-800 Chodzież
  2. e-mailová adresa: [email protected]
  3. telefon: 883-883-259
 2. Výrazy použité v těchto předpisech mají následující význam:
  1. Prodejce - Mikołaj Marciniak podnikající pod jménem TABUN Mikołaj Marciniak
  2. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní způsobilosti, které zvláštní zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb s prodávajícím prostřednictvím webových stránek,
  3. Spotřebitel - zákazník, který uzavírá s podnikatelem smlouvu, která přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní smlouvou,
  4. Účet - služba poskytovaná prodejcem elektronickými prostředky, spočívající v umožnění vytvoření a vedení účtu na webových stránkách, usnadnění uzavírání smluv o prodeji zboží,
  5. Newsletter - služba poskytovaná elektronicky spočívající v cyklickém zasílání informací poskytovaných zákazníkem, zejména v souvislosti s komerční nabídkou prodávajícího,
  6. Předpisy - tyto předpisy,
  7. Web - web je k dispozici na https://jarajto.pl
  8. Zboží - předmět kupní smlouvy uzavřené zákazníkem s prodávajícím.
 3. Prodávající používá při komunikaci se zákazníkem následující způsoby:
  1. formuláře obsažené na webu,
  2. e-mailem,
  3. telefonický kontakt,
  4. poštovní korespondence.
 4. Informace o zboží poskytovaném na webových stránkách, a zejména jejich popisy, technické a výkonové parametry a ceny, představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.

§ 2. Používání webových stránek

Podmínkou používání webových stránek je mít počítač nebo jiné podobné zařízení s přístupem na internet a webový prohlížeč, který podporuje protokol https a javascript.

 1. Používání webových stránek je možné prostřednictvím účtu nebo bez registrace účtu, poskytnutím údajů nezbytných k uzavření kupní smlouvy.
 2. K registraci účtu je nutné poskytnout skutečné osobní údaje zákazníka a registraci potvrdit kliknutím na odkaz vygenerovaný na e-mailovou adresu zákazníka.
 3. Podmínkou registrace účtu je přijetí Pravidel.
 4. Účet vám umožňuje zapamatovat si údaje o dopravě a historii objednávek, přijímat slevy, vyjadřovat se k produktům a vést podrobné statistiky vašich aktivit na webových stránkách.
 5. Zákazník může kdykoli rezignovat na vedení účtu provedením příslušných pokynů v nastavení účtu.
 6. Zákazník je povinen používat webové stránky způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy a zásadami sociálního soužití. Zákazníkovi je zakázáno:
  1. poskytování nelegálního obsahu,
  2. používání Webové stránky způsobem, který narušuje její fungování nebo je pro ostatní Klienty zatěžující,
  3. používat obsah webových stránek způsobem, který přesahuje osobní použití.
 7. Prodávající může zákazníka zbavit práva využívat zákaznický servis, který v průběhu registrace účtu nebo zadávání objednávky bez registrace úmyslně poskytl nepravdivé údaje nebo přesto, že byl požádán, nepřestal okamžitě porušovat ustanovení výše odstavec.

§ 3 Podmínky prodeje

Produkty nabízené na webových stránkách a na aukcích webových stránek Allegro.pl jsou zcela nové, bez fyzických a právních vad a byly legálně uvedeny na polský trh. Prodávající si však vyhrazuje právo nabízet produkty po výstavě, které budou vhodně označeny a popsány.

 1. Ceny všech produktů prezentovaných na webových stránkách a nabízených v rámci aktivit prodávajícího na webových stránkách Allegro.pl. jsou vyjádřeny v polských zlotých a zahrnují DPH. Hrubá cena produktu nezahrnuje náklady na dopravu, pokud není v popisu produktu uvedeno jinak.
 2. Chcete-li uzavřít kupní smlouvu, přejděte na web, vyberte produkty umístěním do košíku a poté pokračujte v objednávce kliknutím na tlačítko „objednat“ a poté postupujte podle zobrazených zpráv.
 3. Uzavření smlouvy je možné prostřednictvím Účtu nebo zadáním objednávky bez přihlášení, po poskytnutí skutečných osobních údajů umožňujících zpracování objednávky.
 4. K uzavření kupní smlouvy je nutné přijmout Řád.
 5. Chcete-li objednávku dokončit, klikněte na tlačítko „objednat s platební povinností“. Kliknutí na toto tlačítko má za následek uzavření kupní smlouvy a má za následek povinnost zaplatit cenu zboží plus náklady na dopravu.
 6. Po zadání objednávky obdrží zákazník e-mail s potvrzením objednávky.
 7. Pokud se rozhodnete platit bankovním převodem na bankovní účet prodejce, měl by zákazník provést platbu do 7 dnů. Po výše uvedené lhůtě může Prodávající objednávku zrušit.
 8. Pokud zvolíte osobní odběr, měl by si zákazník vyzvednout zboží do 7 dnů. Po uplynutí výše uvedené lhůty může prodejce zrušit objednávku, pokud zákazník neprovedl platbu předem na bankovní účet prodávajícího, platbu prostřednictvím systému okamžitých plateb nebo nezvolil splátkovou platbu.
 9. Pokud si zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem nebo platební kartou, doba zpracování objednávky se počítá ode dne připsání na bankovní účet nebo zúčtovací účet prodávajícího.
 10. Prodávající provede službu do 10 pracovních dnů. Výkonem služby se rozumí doručení zboží zákazníkovi nebo informování o možnosti jeho převzetí v provozovně prodávajícího, v závislosti na způsobu doručení zvoleném zákazníkem.
 11. Prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil, že zboží na webových stránkách odpovídá aktuálnímu inventáři prodávajícího. V případě nedostupnosti celého zboží nebo jeho části, na které se vztahuje objednávka, prodávající neprodleně informuje kupujícího a v případě, že kupující zaplatí cenu, vrátí mu celou částku, kterou od něj obdržel.
 12. Dodání zboží je možné následujícími způsoby:
  1. prostřednictvím kurýra.
 13. Umožňujeme dodávku mimo území Polské republiky. V takovém případě jsou náklady na dopravu u objednávky stanoveny individuálně
 14. Prodejce nabízí následující způsoby platby:
  1. převodem na bankovní účet Prodávajícího v pěti měnách: Euro, USD, PLN, CZK, GBP.
  2. v hotovosti (s dobírkou),
  3. kreditní nebo debetní kartou (online nebo kurýrem). Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Pokud je potřeba vrátit finanční prostředky na transakci provedenou zákazníkem platební kartou, vrátí prodejce peníze na bankovní účet přiřazený k platební kartě Objednatele.
  4. systémem okamžitých plateb i-Payments. Vyřizují se transakce kreditní kartou a elektronickým převodem
   přes https://www.platformaffinansowa.pl/
  5. Platba na splátky prostřednictvím „Platforma“ Sp. z o. o. implementováno na webových stránkáchhttps://www.platformaffinansowa.pl/
  6. Leasingová platba prostřednictvím „Platforma“ Sp. z o. o. implementováno na webových stránkáchhttps://www.platformaffinansowa.pl/

§ 4. Ochrana osobních údajů

Prodávající je správcem osobních údajů zákazníka.

 1. Prodávající shromažďuje následující osobní údaje zákazníka:
  1. název
  2. název
  3. Jméno společnosti
  4. Adresa
  5. Telefonní číslo
 2. V zájmu ochrany osobních údajů Zákazníka přijímá Prodávající technická a organizační opatření přiměřená stupni ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření zabraňující neoprávněnému získávání a úpravě osobních údajů zasílaných na internetu.
 3. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu.
 4. Poskytování údajů zákazníkem je dobrovolné, je však nezbytné k uzavření kupní smlouvy a smlouvy o poskytování elektronických služeb.
 5. Osobní údaje zákazníka poskytnuté při uzavření kupní smlouvy nebo založení účtu jsou zpracovávány na základě čl. 23 zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (tj. Věstník zákonů z roku 2014, položka 1182), tj. Za účelem plnění smlouvy.
 6. Osobní údaje zákazníka nejsou sdíleny s třetími stranami.
 7. Prodejce může výhradně za účelem plnění smlouvy pověřit zpracováním osobních údajů třetí strany (zejména: poskytovatele poštovních služeb, kurýrní společnosti, poskytovatele hostingových služeb).
 8. Zpravodaj, který může obsahovat obchodní informace ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (tj. Věstník zákonů z roku 2013, položka 1422), může být zákazníkovi zaslán na základě jeho zvláštního souhlasu. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.
 9. Zákazník může také udělit volitelný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, aby mohl prodávající zasílat na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce: dotazníky k vyhodnocení procesu objednávky, dotazníky k vyhodnocení dokončení objednávky a dotazníky k vyhodnocení produktu a potvrzení transakce spadá pod program ochrany kupujících.

§ 5. Záruka a záruka

Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu věci bez vad.

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, pokud má zboží fyzickou nebo právní vadu.
 2. Fyzická vada spočívá v nesouladu zboží se smlouvou, zejména pokud zboží:
  1. nemá vlastnosti, které by tento druh zboží měl mít z důvodu uvedeného ve smlouvě nebo vyplývajícího z okolností nebo místa určení;
  2. nemá vlastnosti, které prodávající poskytl zákazníkovi, mimo jiné předložením vzorku nebo vzoru;
  3. není to vhodné pro účel, o kterém Zákazník informoval Prodávajícího při uzavření smlouvy, a Prodávající nevznesl žádné námitky proti takovému zamýšlenému použití;
  4. byla doručena kupujícímu neúplná.
 3. V případě fyzické vady má možnost použít jako alternativu následující práva:
  1. podání prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy
  2. požadovat opravu nebo výměnu zboží za zboží bez vad
 4. Právo na prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny není splatné, pokud prodávající okamžitě, bez zbytečných obtíží pro zákazníka, zboží vymění nebo vadu odstraní. Toto omezení však neplatí, pokud bylo zboží prodávajícím dříve vyměněno nebo opraveno.
 5. Prodávající odpovídá ze záruky, pokud bude vada zjištěna do dvou let ode dne dodání zboží zákazníkovi.
 6. Prodávající není výrobcem zboží. Pokud se na zboží vztahuje záruka výrobce nebo dovozce, odpovídá za něj záruka prodaného zboží za podmínek a po dobu uvedenou v záručním listu. Pokud v záručním dokumentu taková možnost existuje, může zákazník uplatnit své nároky ze záruky přímo v autorizovaném servisním středisku, jehož adresa je uvedena v záručním listu.
 7. Pokud se na zboží vztahuje záruka prodávajícího, platí ustanovení § 6 Pravidel, s přihlédnutím k rozdílům vyznačeným na záručním listu.
 8. Implementace záručních reklam nevylučuje nároky ze záruky na fyzické vady.

§ 6. Reklamace zboží

Stížnosti na zboží za nedodržení smlouvy by měly být hlášeny takto:

  1. dopisem nebo osobně na adrese: TABUN, ul. Podanin 50, 64-800 Chodzież
  2. na e-mailové adrese: [email protected]
 1. V případě jakéhokoli poškození zboží, které může souviset s dodávkou, se pro zlepšení reklamačního řízení doporučuje nahlásit jej do 24 hodin od data převzetí zásilky na e-mailovou adresu.[email protected](podání reklamace na zboží zakoupené přes internet) a do 7 dnů přímo kurýrní společnosti InPost.
 2. Jakékoli poškození zařízení, které může souviset s dodávkou, a to i přes poškození vnějšího obalu (mechanické poškození obsahu zásilky, kvantitativní nedostatky, neúplná zásilka atd.), Doporučuje se, aby to zákazník nahlásil do 24 hodin od data převzetí zásilky na e- mailovou adresu [email protected] (podání reklamace u zboží zakoupeného přes internet) a v tomto ohledu zpracoval škodní protokol.
 3. Prodávající se zavazuje, že reklamaci posoudí do 14 dnů od jejího přijetí, a pokud se ve zvlášť odůvodněných případech ukáže jako nemožná - informovat zákazníka v této lhůtě o důvodech tohoto stavu a konečném termínu pro posouzení reklamace .
 4. Stížnost by měla obsahovat údaje zákazníka umožňující její vyřízení, popis nesouladu zboží se smlouvou a informace o žádosti o reklamaci.
 5. Reklamované zboží by mělo být doručeno do sídla webových stránek obchodu uvedeného v záložce na webu https://jarajto.pl/pl/i/Gwarancja/14. Doporučuje se, aby před dodáním zboží bylo informováno prodávajícího o reklamaci zasláním informací e- mailem na adresu [email protected]
 6. Doporučuje se, aby každý zákazník jasně označil stížnost, se zvláštním důrazem na označení zásilky slovem „REKLAMACE“.
 7. Po posouzení reklamace obdrží zákazník na webu příslušné informace popisující průběh reklamace.
 8. Inzerované zařízení je vyzvednuto v místě a formě, ve které bylo zboží dodáno prodávajícímu.
 9. Reklamované zboží musí být vyzvednuto do 30 dnů od oznámení zákazníkovi o ukončení reklamačního řízení. do 14 dnů od data doručení žádosti prodávající písemně požádá zákazníka o vyzvednutí zařízení. Po uplynutí dodatečné lhůty je Prodávající oprávněn účtovat poplatky za mimosmluvní skladování zboží. Tento poplatek je 5% z aktuálně platné sazby za 1 m2 skladových prostor ve městě sídla prodávajícího, účtovaných za každý měsíc skladování.
 10. V případě prodeje zboží v obchodě mezi podnikateli podle čl. 558 odst. 1 občanského zákoníku strany vylučují odpovědnost prodávajícího ze záruky za fyzické a právní vady věcí, zejména se dohodly, že nenese žádnou odpovědnost za skryté vady předmětu prodeje.
 11. Při nákupu pro společnost je tedy záruční doba pro všechny produkty 12 měsíců od data nákupu.

§ 7. Stížnosti na služby poskytované elektronicky

Prodávající se zavazuje zajistit řádné používání webových stránek v souladu s aktuálně dostupnými technickými znalostmi.

 1. Zákazník by měl neprodleně informovat prodejce o vadách ve fungování webových stránek a prodejce se zavazuje tyto vady neprodleně odstranit co nejdříve.
 2. Zákazník může podávat stížnosti týkající se fungování webových stránek následujícím způsobem:
  1. dopisem nebo osobně na adrese: TABUN, ul. Podanin 50, 64-800 Chodzież
  2. na e-mailové adrese: [email protected]
 3. V reklamaci by měl zákazník uvést údaje umožňující jeho identifikaci a uvést typ vady.
 4. Prodávající se zavazuje, že reklamaci posoudí do 14 dnů od jejího přijetí, a pokud se ve zvlášť odůvodněných případech ukáže jako nemožná - informovat zákazníka v této lhůtě o důvodech tohoto stavu a konečném termínu pro posouzení reklamace .

§ 8. Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v předpisech.

 1. Výše uvedené podmínky začínají běžet okamžikem, kdy se zboží zmocní spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, jiná než dopravce.
 2. Zákazník má právo do dalších 10 dnů od uplynutí lhůty uvedené v §8 bod 1 odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku s uvedením důvodu odstoupení. Náklady na vrácení zboží a další náklady stanovené v předpisech (včetně odpovědnosti za snížení hodnoty zboží) po zákonné lhůtě stanovené v § 8 bod 1 nese kupující.
 3. Ke splnění termínu stačí zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku.
 4. Prohlášení musí být podáno písemně zasláním na adresu prodávajícího. Zákazník může použít šablonu na kartě na adrese https://jarajto.pl/pl/i/Zwroty/13
 5. V důsledku právně účinného odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je smlouva považována za neplatnou.
 6. Prodávající je povinen do 14 dnů od obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy vrátit platby provedené zákazníkem (včetně nákladů na dopravu k zákazníkovi) stejným způsobem jako platbu, kterou provedl spotřebitel.
 7. Prodávající není povinen zákazníkovi uhradit nadměrné náklady na doručení vyplývající z volby jiné než nejlevnější standardní metody nabízené prodávajícím.
 8. Zákazník je povinen vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, a zboží postačí zaslat před uplynutím jeho lhůty.
 9. Zákazník nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu.
 10. Zákazník je odpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho užívání způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování zboží.
 11. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, pokud jde o smlouvy:
  1. ve kterém je předmětem služby neprofitovaný předmět vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,
  2. u nichž jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi,
  3. ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávaný v zapečetěném obalu, pokud byl balíček po dodání otevřen.

§ 9. Názory na internetový obchod

Zákazník v internetovém obchodě má možnost dobrovolně a bezplatně vydat názor na nákupy provedené v internetovém obchodě. Předmětem stanoviska může být také posouzení, fotografie nebo recenze zakoupeného produktu v internetovém obchodě.

 1. Po provedení nákupu v internetovém obchodě zašle prodávající zákazníkovi e-mail s žádostí o vyjádření a odkaz na online formulář umožňující jeho vystavení - online formulář umožňuje odpovědět na dotazy prodejce ohledně nákupů, vyhodnotit je, přidat vlastní popis stanoviska a fotografie zakoupeného produktu. Pokud po obdržení prvního e-mailu nebude vydáno žádné stanovisko, prodávající obnoví zasílání e-mailu po sedmi dnech od odeslání prvního e-mailu.
 2. Stanovisko může vydat pouze zákazník, který provedl nákup v internetovém obchodě prodávajícího.
 3. Názory vydané zákazníkem jsou prodávajícím publikovány v internetovém obchodě a jsou k dispozici všem návštěvníkům online obchodu.
 4. Pro vydání stanoviska Prodávající vždy poskytne Zákazníkovi, který vydal stanovisko, jednorázový slevový kód na nákupy v Internetovém obchodě s hodnotou 5% pro použití na všechny produkty v Internetovém obchodě. Kód slevy platí neomezeně dlouho. Slevový kód je zákazníkovi zaslán na jeho e-mailovou adresu uvedenou při nákupu v internetovém obchodě okamžitě / do 1 dne po vydání stanoviska.
 5. Vydání stanoviska nesmí zákazník využít k protiprávním činnostem, zejména k činnostem představujícím akt nekalé soutěže proti prodejci nebo k činnostem porušujícím osobní práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva prodávajícího nebo třetích osob.
 6. Stanovisko lze vydat pouze ke skutečně zakoupeným produktům v internetovém obchodě prodejce. Je zakázáno uzavírat fiktivní / fingované kupní smlouvy za účelem vydání stanoviska. Samotný prodejce nebo jeho zaměstnanci nemohou být autorem stanoviska, bez ohledu na základ zaměstnání.
 7. Vydané stanovisko může jeho autor kdykoli odstranit.

§ 10. Duševní vlastnictví

Obsah webových stránek podléhá výhradním právům prodávajícího a podléhá právní ochraně.

 1. Užívání obsahu webových stránek zákazníkem je možné pouze pro osobní použití
 2. Veškeré zboží a názvy uvedené na webových stránkách slouží pouze pro účely identifikace a mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

§ 11. Řešení sporů

Veškeré spory vyřešené podle těchto předpisů budou řešeny soudem s místní a hmotnou příslušností. Podle ustanovení občanského soudního řádu mohou strany podat žalobu zejména u příslušného soudu:

  1. podle místa bydliště žalovaného,
  2. podle sídla hlavní provozovny nebo pobočky podnikatele, pokud se pohledávka týká této pobočky,
  3. podle místa plnění smlouvy.
 1. V případě sporu mezi zákazníkem a prodávajícím má zákazník právo využít mimosoudní řešení sporů, zejména:
  1. ze zprostředkování obchodní inspekce
  2. od stálého spotřebitelského rozhodčího soudu u provinčních inspektorátů obchodní inspekce.
 2. Zákazník, který je spotřebitelem, může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi zákazníkem a prodávajícím pomocí bezplatné pomoci poviatského (městského) ombudsmana spotřebitelů nebo sociální organizace, jejíž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (včetně spotřebitelské federace, sdružení polských spotřebitelů). Poradenství poskytuje spotřebitelská federace na bezplatné zákaznické horké lince číslo 800 007 707 a sdružení polských spotřebitelů na e-mailové adrese[email protected].
 3. Díky novým předpisům o sporech byla vytvořena nová platformahttp://ec.europa.eu/consumers/odr. Prostřednictvím jeho zprostředkování lze urovnat všechny spory mezi prodávajícím a kupujícím. To umožní vyřešit konflikty nezávislým orgánem jmenovaným pro tento účel.

§ 12. Závěrečná ustanovení

Ve věcech, na které se nařízení nevztahuje, se použijí příslušná ustanovení polského práva, zejména:

  1. Zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (věstník zákonů z roku 2014, položka 827),
  2. Zákon ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku (tj. Věstník zákonů z roku 2014, položka 121),
  3. Zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (tj. Věstník zákonů z roku 2013, položka 1422).
 1. Prodávající má právo na změnu Pravidel.
 2. Nové znění Pravidel je platné do 14 dnů od data oznámení na hlavní stránce Webové stránky a upozornění zákazníků, kteří mají Účet, e-mailem.
 3. Pokud zákazník, který má účet, nesouhlasí s novým zněním Pravidel, je povinen to ve výše uvedené lhůtě oznámit prodejci.

§ 13. Vyloučení použití určitých ustanovení nařízení na osoby, které nejsou spotřebiteli

Ustanovení předpisů týkajících se práv udělených pouze spotřebitelům zákonem, zejména pokud jde o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, se nevztahují na zákazníka, který není spotřebitelem.

 1. Ve vztahu k zákazníkovi, který není spotřebitelem, je odpovědnost prodávajícího ze záruky vyloučena.
 2. Jakékoli spory vyplývající z těchto předpisů mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem, budou posouzeny soudem příslušným pro sídlo prodejce.

 

na vrchol
Obchod je v režimu zobrazení
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium