Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

platný od 25. května 2018.

OBSAH

 1. DEFINICE 2
 2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÉ STRÁNKY.2
 3. CÍLE A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA WEBOVÉ STRÁNCE. 2

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY.2

REGISTRACE NA WEBU. 3

OBCHODNÍ OBJEDNÁVKY .. 3

KONTAKTNÍ FORMULÁŘE. 4

 1. MARKETING ... 4

KONTEXTUÁLNÍ REKLAMA. 4

CHOVÁNÍ REKLAMY. 4

PŘÍMÝ MARKETING 5

 1. SOCIÁLNÍ MÉDIA. 5
 2. MOBILNÍ VERZE. 5
 3. COOKIES A PODOBNÁ TECHNOLOGIE. 5

„SERVISNÍ“ COOKIES. 5

„MARKETINGOVÉ“ COOKIES. 6

 1. OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 6
 2. POVOLENÍ UŽIVATELE. 6
 3. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ. 7
 4. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EHP.8
 5. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 8
 6. KONTAKTNÍ ÚDAJE. 8
 7. ZMĚNA POLITIKY SOUKROMÍ 8

 

V souvislosti se změnou ustanovení o ochraně osobních údajů a uplatňováním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném toku těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) „GDPR“ poskytuje společnost TABUN Mikołaj Marciniak pod obsahem dokumentu pod názvem „Zásady ochrany osobních údajů“.

 

 1. DEFINICE
 • Správce - společnost TABUN Mikołaj Marciniak se sídlem v Podaninu.
 • Osobní údaje - veškeré informace o fyzické osobě identifikované nebo identifikovatelné jedním nebo více konkrétními faktory určujícími fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, včetně IP zařízení, údajů o poloze, internetového identifikátoru a informací shromážděných pomocí cookies a další podobné technologie.
 • Zásady - tyto zásady ochrany osobních údajů.
 • GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 / 46 / ES.
 • Web - web provozovaný administrátorem na adrese: https://jarajto.pl / https://smokethese.com
 • Uživatel - jakákoli fyzická osoba, která navštíví web nebo používá jednu nebo více služeb nebo funkcí popsaných v zásadách zabezpečení.
 1. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÉ STRÁNKY

2.1. V souvislosti s používáním webových stránek uživatelem správce shromažďuje údaje v rozsahu nezbytném k poskytování jednotlivých nabízených služeb, jakož i informace o aktivitě uživatele na webových stránkách. Podrobná pravidla a účely zpracování osobních údajů shromážděných během používání webových stránek uživatelem jsou popsána níže.

 1. CÍLE A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA WEBOVÉ STRÁNCE

POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

3.1. Osobní údaje všech osob využívajících Web (včetně IP adresy nebo jiných identifikátorů a informací shromážděných prostřednictvím cookies nebo jiných podobných technologií) a neregistrovaných uživatelů (tj. Osob bez profilu na Webu) zpracovává Správce:

3.1.1. za účelem poskytování elektronických služeb v rozsahu poskytování Uživatelů obsahu shromážděného na Webové stránce, rezervace produktů nebo služeb jako součásti služby rezervace produktů nebo služeb, sdílení nabídek od jiných prodejců v rámci služeb spolupráce s jinými subjekty, sdílení kontaktních formulářů - právním základem zpracování je pak nutnost zpracování pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

3.1.2. za účelem zpracování nákupů provedených bez registrace na webových stránkách - pak je právním základem zpracování nutnost zpracování k provedení smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

3.1.3. za účelem vyřizování stížností - pak je právním základem zpracování nutnost zpracování k plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

3.1.4. pro analytické a statistické účely - pak právním základem pro zpracování je oprávněný zájem správce (čl.6 odst.1 písm. f) GDPR) spočívající v provádění analýz činnosti uživatelů a jejich preferencí za účelem zlepšení funkce a poskytované služby;

3.1.5. za účelem možného stanovení a vymáhání pohledávek nebo obrany proti nim - právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v ochraně jeho práv;

3.1.6. pro marketingové účely správce a dalších subjektů, zejména v souvislosti s prezentací behaviorální reklamy.

Aktivita uživatele na webových stránkách, včetně jeho osobních údajů, se zaznamenává do systémových protokolů (speciální počítačový program používaný k ukládání chronologického záznamu obsahujícího informace o událostech a činnostech souvisejících s IT systémem používaným k poskytování služeb správcem). Informace shromážděné v protokolech zpracovávaných v souvislosti s poskytováním služeb. Správce je také zpracovává pro technické účely, zejména mohou být data dočasně uložena a zpracována, aby byla zajištěna bezpečnost a řádné fungování IT systémů, např. V souvislosti se zálohováním, testováním změn v IT systémech, detekcí nesrovnalostí nebo ochranou před zneužitím a útoky.

REGISTRACE NA WEBU

3.2. Osoby, které se zaregistrují na webových stránkách, jsou požádány, aby poskytly údaje nezbytné pro vytvoření a provozování účtu. Za účelem usnadnění poskytování služeb může uživatel poskytnout další údaje, čímž souhlasí s jejich zpracováním. Tyto údaje lze kdykoli smazat. Poskytnutí údajů označených jako povinné je nutné pro založení a provozování účtu. Pokud tak neučiníte, bude to nemožné. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné.

3.3. Osobní údaje jsou zpracovávány:

3.3.1. za účelem poskytování služeb souvisejících s provozováním a údržbou účtu na Webové stránce - právním základem pro zpracování je nutnost zpracování pro plnění smlouvy (čl.6 odst.1 písm. b) GDPR) a v rozsahu nepovinných údajů - právním základem pro zpracování je souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);

3.3.2. pro analytické a statistické účely - právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl.6 odst.1 písm. f) GDPR) spočívající v provádění analýz činnosti uživatelů na webových stránkách a způsobu používání účtu, jakož i jejich preference s cílem zlepšit použité funkce;

3.3.3. za účelem případného stanovení a vymáhání pohledávek nebo obrany proti nim - právním základem zpracování je oprávněný zájem správce (čl.6 odst.1 písm. f) GDPR) spočívající v ochraně jeho práv.

3.3.4. pro marketingové účely správce a dalších subjektů.

3.4. Pokud Uživatel na Web umístí jakékoli osobní údaje jiných osob (včetně jejich jména, adresy, telefonního čísla, data narození nebo e-mailové adresy), může tak učinit, pouze pokud neporuší příslušné zákony a osobní práva tihle lidé.

OBCHODNÍ OBJEDNÁVKY

3.5. Zadání objednávky (nákup zboží nebo služeb) uživatelem webových stránek zahrnuje zpracování jeho osobních údajů. Poskytnutí údajů označených jako povinné je nutné, aby bylo možné objednávku přijmout a opravit, a pokud tak neučiníte, má to za následek nedostatečnou implementaci. Poskytnutí dalších údajů je volitelné. Zadáním objednávky ze strany uživatele v rámci služby spolupráce s jinými subjekty budou prodejci za účelem plnění smlouvy poskytnuty osobní údaje uživatele potřebné k provedení objednávky.

3.6. Osobní údaje jsou zpracovávány:

3.6.1. za účelem splnění zadané objednávky - právním základem zpracování je nutnost zpracování k plnění smlouvy (čl.6 odst.1 písm. b) GDPR); v rozsahu nepovinných údajů je právním základem zpracování souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);

3.6.2. za účelem splnění zákonných povinností správce vyplývajících zejména z daňových a účetních předpisů - právním základem zpracování je právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

3.6.3. pro analytické a statistické účely - právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl.6 odst.1 písm. f) GDPR) spočívající v provádění analýz činnosti uživatelů na webových stránkách a jejich nákupních preferencí za účelem zlepšit použité funkce;

3.6.4. za účelem případného stanovení a vymáhání pohledávek nebo obrany proti nim - právním základem zpracování je oprávněný zájem správce (čl.6 odst.1 písm. f) GDPR) spočívající v ochraně jeho práv.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘE

3.7. Správce poskytuje možnost kontaktovat ho pomocí elektronických kontaktních formulářů. Použití formuláře vyžaduje poskytnutí osobních údajů nezbytných pro kontaktování uživatele a zodpovězení dotazu. Uživatel může také poskytnout další údaje, aby usnadnil kontakt nebo vyřídil dotaz. Poskytnutí údajů označených jako povinné je nutné, aby bylo možné přijmout a vyřídit dotaz. Pokud tak neučiníte, bude to mít za následek neschopnost služby. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné.

3.8. Osobní údaje jsou zpracovávány:

3.8.1. za účelem identifikace odesílatele a vyřízení jeho dotazu zaslaného prostřednictvím poskytnutého formuláře - právním základem zpracování je nutnost zpracování k plnění smlouvy o poskytování služby (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);

3.8.2. pro analytické a statistické účely - právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl.6 odst.1 písm. f) GDPR) spočívající ve vedení statistik dotazů zaslaných Uživateli prostřednictvím Webu za účelem zlepšení jeho funkčnosti.

 1. MARKETING

4.1. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem provádění marketingových aktivit, které mohou zahrnovat:

4.1.1. zobrazování Uživatelovi marketingového obsahu, který není přizpůsoben jeho preferencím (kontextová reklama);

4.1.2. zobrazování marketingového obsahu uživatele, který odpovídá jeho zájmům (behaviorální reklama);

4.1.3. zasílání e-mailových oznámení o zajímavých nabídkách nebo obsahu, které v některých případech obsahují komerční informace;

4.1.4. provádění dalších typů činností souvisejících s přímým marketingem zboží a služeb (zasílání obchodních informací elektronickými prostředky a telemarketingové činnosti).

4.2. Za účelem provádění marketingových aktivit používá správce v některých případech profilování. To znamená, že díky automatickému zpracování dat správce vyhodnotí vybrané faktory týkající se fyzických osob za účelem analýzy jejich chování nebo vytvoření předpovědi do budoucna.

KONTEXTUÁLNÍ REKLAMA

4.3. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů pro marketingové účely v souvislosti s směrováním kontextové reklamy na uživatele (tj. Reklama, která neodpovídá preferencím uživatele). Zpracování osobních údajů pak probíhá v souvislosti s realizací oprávněného zájmu Správce (čl.6 odst.1 písm. F) GDPR).

CHOVÁNÍ REKLAMY

4.4. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů, včetně osobních údajů shromážděných prostřednictvím cookies a dalších podobných technologií, pro marketingové účely v souvislosti s cílením behaviorální reklamy na uživatele (tj. Reklama přizpůsobená preferencím uživatele). Zpracování osobních údajů pak zahrnuje také profilování uživatelů. Použití osobních údajů shromážděných prostřednictvím této technologie pro marketingové účely, zejména k propagaci služeb a zboží třetích stran, je založeno na oprávněném zájmu správce a pouze za podmínky, že Uživatel souhlasil s použitím cookies. Souhlas s používáním cookies může být vyjádřen prostřednictvím vhodné konfigurace prohlížeče a může být také kdykoli odvolán,

4.5. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

PŘÍMÝ MARKETING

4.6. Pokud Uživatel souhlasil se zasíláním marketingových informací prostřednictvím e-mailu, SMS a jiných prostředků elektronické komunikace, budou jeho osobní údaje zpracovány pro účely zasílání těchto informací. Základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem společnosti TABUN Mikołaj Marciniak spočívající v zasílání marketingových informací v mezích souhlasu uděleného uživatelem (přímý marketing). Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Údaje budou za tímto účelem uchovávány po dobu oprávněného zájmu společnosti TABUN Mikołaj Marciniak, pokud Uživatel nebude mít námitky proti přijímání marketingových informací.

 1. SOCIÁLNÍ SÍŤ

5.1. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů navštěvujících profily správce na sociálních médiích (Facebook, Twitter, YouTube, Google+). Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v souvislosti se zachováním profilu, včetně informování uživatelů o činnosti správce a propagace různých typů akcí, služeb a produktů, jakož i komunikace s uživateli prostřednictvím funkcí dostupných na sociálních médiích. Právním základem pro zpracování osobních údajů Správcem pro tento účel je jeho oprávněný zájem (čl.6 odst.1 písm. F) GDPR) spočívající v podpoře jeho vlastní značky a budování a udržování komunity související se značkou.

 1. MOBILNÍ VERZE

6.1. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů také za účelem umožnění využívání služeb nabízených na webových stránkách, jakož i doplňkových služeb prostřednictvím mobilních verzí. Údaje uživatelů jsou zpracovávány za účelem registrace a používání mobilních verzí. Právním základem pro zpracování údajů je v tomto ohledu nutnost plnění smlouvy (čl.6 odst.1 písm. B) GDPR).

6.2. Prostřednictvím mobilních verzí může Uživatel zejména: procházet sortiment Webových stránek, zadávat objednávky a provádět za ně platby, číst poskytnuté informace a využívat další dostupné funkce. Správce informuje, že z technických důvodů mobilní verze neposkytuje možnost využívat všechny funkce Webové stránky, které jsou prostřednictvím Webové stránky k dispozici.

 1. COOKIES A PODOBNÁ TECHNOLOGIE

7.1. Cookies jsou malé textové soubory nainstalované na zařízení uživatele, který prochází web. Soubory cookie shromažďují informace, které usnadňují používání webových stránek - např. Zapamatováním návštěv uživatele na webových stránkách a činností prováděných uživatelem.

„SERVISNÍ“ COOKIES

7.2. Správce používá tzv soubory cookie služeb především k poskytování služeb poskytovaných elektronicky uživateli a ke zlepšení kvality těchto služeb. Správce a další subjekty, které mu poskytují analytické a statistické služby, proto používají soubory cookie ukládáním informací nebo přístupem k informacím již uloženým v koncovém telekomunikačním zařízení uživatele (počítač, telefon, smartphone, tablet atd.). Soubory cookie používané k tomuto účelu zahrnují:

7.2.1. soubory cookie s údaji zadanými uživatelem (ID relace) po dobu trvání relace (uživatelské soubory cookie);

7.2.2. autentizační cookies používané pro služby vyžadující autentizaci po dobu trvání relace (autentizační cookies);

7.2.3. cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k detekci podvodů v oblasti autentizace (bezpečnostní cookies zaměřené na uživatele);

7.2.4. soubory cookie relace multimediálního přehrávače (např. soubory cookie přehrávače flash) po dobu trvání relace (soubory cookie relace multimediálního přehrávače);

7.2.5. trvalé soubory cookie používané k personalizaci uživatelského rozhraní po dobu trvání relace nebo o něco déle (soubory cookie pro přizpůsobení uživatelského rozhraní),

7.2.6. cookies používané k zapamatování si obsahu košíku po dobu trvání relace (cookies nákupního košíku);

7.2.7. soubory cookie používané k monitorování provozu na webových stránkách, tj. analytika dat, včetně souborů cookie Google Analytics (jedná se o soubory používané společností Google k analýze toho, jak uživatel používá webové stránky, k vytváření statistik a zpráv o fungování webových stránek). Google nepoužívá shromážděná data k identifikaci uživatele a nekombinuje tyto informace k umožnění identifikace. Podrobné informace o rozsahu a zásadách shromažďování údajů v souvislosti s touto službou najdete na:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

„MARKETINGOVÉ“ COOKIES

7.3. Správce také používá cookies pro marketingové účely, včetně v souvislosti s cílením na uživatele s behaviorální reklamou. Za tímto účelem správce ukládá informace nebo získává přístup k informacím již uloženým v telekomunikačním koncovém zařízení uživatele (počítač, telefon, tablet atd.). Používání souborů cookie a osobních údajů shromážděných prostřednictvím nich pro marketingové účely, zejména v oblasti propagace služeb a zboží třetích stran, vyžaduje souhlas uživatele. Tento souhlas lze vyjádřit prostřednictvím příslušné konfigurace prohlížeče a lze jej také kdykoli odvolat, zejména vymazáním historie souborů cookie a deaktivací souborů cookie v nastavení prohlížeče.

 1. OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Doba zpracování údajů Správcem závisí na typu poskytované služby a účelu zpracování. Údaje jsou zpravidla zpracovávány po dobu trvání služby nebo plnění objednávky, dokud není odvolán souhlas nebo vznesena účinná námitka proti zpracování údajů v případech, kdy právním základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem správce.

8.2. Lhůtu zpracování údajů lze prodloužit, pokud je zpracování nezbytné k prokázání a uplatnění jakýchkoli nároků nebo k obraně proti nim, a po této době, pouze pokud a v rozsahu, který bude vyžadován zákonem. Po skončení doby zpracování jsou údaje nevratně odstraněny nebo anonymizovány.

 1. PRÁVA UŽIVATELE

9.1. Subjekty údajů mají následující práva:

9.1.1. Právo na informace o zpracování osobních údajů - na tomto základě osoba, která podává takovou žádost, Správce poskytuje informace o zpracování osobních údajů, zejména o účelech a právních důvodech zpracování, rozsahu uchovávaných údajů subjekty, kterým jsou osobní údaje sděleny, a plánované datum jejich odstranění;

9.1.2. Právo na získání kopie údajů - na tomto základě poskytuje Správce kopii zpracovaných údajů týkajících se osoby, která podává žádost;

9.1.3. Právo na opravu - na tomto základě Správce odstraní veškeré nesrovnalosti nebo chyby týkající se zpracovávaných osobních údajů a doplní nebo aktualizuje je, pokud jsou neúplné nebo se změnily;

9.1.4. Právo na výmaz údajů - na tomto základě můžete požádat o výmaz údajů, jejichž zpracování již není nutné k dosažení žádného z účelů, pro které byly shromážděny;

9.1.5. Právo na omezení zpracování - na tomto základě Správce přestává provádět operace s osobními údaji, s výjimkou operací, s nimiž subjekt údajů souhlasil, a jejich uchovávání v souladu s přijatými pravidly uchovávání nebo do doby omezení zpracování údajů (např. bude vydáno rozhodnutí orgánu dozoru umožňující další zpracování údajů);

9.1.6. Právo na přenos údajů - na tomto základě, v rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovávány v souvislosti s uzavřenou smlouvou nebo souhlasem, Správce vydává údaje poskytnuté subjektem údajů ve formátu, který lze číst počítačem. Je také možné požádat o zaslání těchto údajů jinému subjektu - za předpokladu, že v tomto ohledu existují technické možnosti, a to jak na straně Správce, tak i na tomto jiném subjektu;

9.1.7. Právo vznést námitku proti zpracování údajů pro marketingové účely - subjekt údajů může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely, aniž by bylo nutné tuto námitku odůvodňovat;

9.1.8. Právo vznést námitku proti jiným účelům zpracování údajů - subjekt údajů může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce (např. Pro analytické nebo statistické účely nebo z důvodů souvisejících s ochranou majetku) . Námitka v tomto ohledu by měla obsahovat odůvodnění a podléhá posouzení administrátora;

9.1.9. Právo odvolat souhlas - pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo jej kdykoli odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného před odvoláním souhlasu;

9.1.10 Právo na stížnost - pokud se zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení GDPR nebo jiná ustanovení o ochraně osobních údajů, může subjekt údajů podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.2. Žádost týkající se výkonu práv subjektů údajů lze podat:

9.2.1. písemně na adresu: TABUN Mikołaj Marciniak, ul. Podanin 50, 64-800 Chodziez;

9.2.2. e-mailem na následující adresu: [email protected]

9.3. Žádost by měla pokud možno přesně uvádět, čeho se žádost týká, tj. Zejména:

9.3.1. jaké právo chce osoba podávající žádost použít (např. právo obdržet kopii údajů, právo na vymazání údajů atd.);

9.3.2. jaké procesy zpracování se žádost týká (např. použití konkrétní služby, aktivita na konkrétní webové stránce, příjem zpravodaje obsahujícího obchodní informace na konkrétní e-mailovou adresu atd.);

9.3.3. s jakými účely zpracování se žádost týká (např. marketingové účely, analytické účely atd.).

9.4. Pokud Správce na základě podané žádosti nedokáže určit obsah žádosti nebo identifikovat osobu podávající žádost, požádá žadatele o další informace.

9.5. Odpověď na žádosti bude poskytnuta do jednoho měsíce od jejího obdržení. Je-li nutné toto období prodloužit, bude správce žadatele informovat o důvodech takového prodloužení.

9.6. Odpověď bude poskytnuta na e-mailovou adresu, ze které byla žádost zaslána, a v případě žádostí zaslaných dopisem, běžnou poštou na adresu uvedenou žadatelem, pokud z obsahu dopisu nevyplývá přání obdržet zpětná vazba na e-mailovou adresu (v tomto případě prosím uveďte e-mailovou adresu).

 1. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

10.1. V souvislosti s poskytováním služeb budou osobní údaje zpřístupněny externím subjektům, zejména pak dodavatelům odpovědným za provoz IT systémů, subjektům jako jsou banky a operátoři plateb, subjektům poskytujícím účetní, právní, auditorské, poradenské služby, kurýrům ( v souvislosti s realizací objednávky), marketingové agentury (v oblasti marketingových služeb) a subjekty spojené se Správcem, včetně obchodních partnerů. V případě nákupu uskutečněného od jiného subjektu než od správce (spolupracujícího subjektu) budou údaje uživatele předány prodejci za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy;

10.2. Pokud je získán souhlas uživatele, mohou být jeho údaje zpřístupněny dalším subjektům také pro jejich vlastní účely, včetně marketingových.

10.3. Správce si vyhrazuje právo sdělit vybrané informace o uživateli příslušným orgánům nebo třetím stranám, které podají žádost o tyto informace, na základě vhodného právního základu a v souladu s ustanoveními platných zákonů.

 1. PŘENOS ÚDAJŮ MIMO EHP

11.1. Úroveň ochrany osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) se liší od úrovně poskytované evropským právem. Z tohoto důvodu Správce předává osobní údaje mimo EHP, pouze pokud je to nezbytné a s odpovídající úrovní ochrany, zejména prostřednictvím:

11.1.1. spolupráce se subjekty zpracovávajícími osobní údaje v zemích, pro které bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise;

11.1.2. používání standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí;

11.1.3. uplatňování závazných podnikových pravidel schválených příslušným dozorovým úřadem;

11.1.4. v případě přenosu dat do USA - spolupráce se subjekty účastnícími se programu Privacy Shield, schválená rozhodnutím Evropské komise.

11.2. Správce vždy informuje o záměru předat osobní údaje mimo EHP ve fázi jejich shromažďování.

 1. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Správce průběžně provádí analýzu rizik, aby zajistil, že osobní údaje budou zpracovávány bezpečným způsobem - především zajistí, aby k údajům měli přístup pouze oprávněné osoby, a to pouze v rozsahu nezbytném z důvodu úkoly, které vykonávají. Správce zajišťuje, aby všechny operace s osobními údaji byly zaznamenávány a prováděny pouze oprávněnými zaměstnanci a spolupracovníky.

12.2. Správce přijímá všechna nezbytná opatření, aby zajistil, že jeho subdodavatelé a další spolupracující subjekty zaručují uplatnění příslušných bezpečnostních opatření v každém případě, když zpracovávají osobní údaje jménem správce.

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

13.1. Kontakt se Správcem je možný prostřednictvím e-mailové adresy: [email protected] nebo korespondenční adresy: TABUN Mikołaj Marciniak, ul. Podanin 50, 64-800 Chodzież.

 1. ZMĚNA POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ

14.1. Zásady jsou průběžně ověřovány a v případě potřeby aktualizovány.

POLITIKA COOKIE

platný od 25. května 2018.

POLITIKA COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

Právní předpisy EU vyžadují, abychom informovali uživatele o tom, jak používáme soubory cookie. Společnost TABUN Mikołaj Marciniak vytvořila tuto stránku, aby vysvětlila, jak používáme soubory cookie. Věříme, že je velmi důležité chránit vaše soukromí a poskytovat jim transparentní informace o tom, jak vaše údaje používáme. Účelem těchto zásad je poskytnout uživatelům informace a zpříjemnit používání našich webových stránek.

 

POLITIKA COOKIE SPOLEČNOSTI TABUN MIKOŁAJ MARCINIAK

Tato politika týkající se souborů cookie od společnosti TABUN Mikołaj Marciniak popisuje různé typy souborů cookie, které můžeme používat v souvislosti s webem, který je naším majetkem a je ovládán námi, prostřednictvím kterého jste přistupovali k těmto zásadám používání souborů cookie („web“), sděluje uživateli, jak může spravovat cookies. Tyto zásady používání souborů cookie můžeme kdykoli změnit. Informace v horní části této stránky vám sdělí, kdy byly tyto zásady používání souborů cookie naposledy změněny.

 

CO JE COOKIE?

Cookie je malý textový soubor, který je uložen v počítači nebo mobilním zařízení uživatele. Soubory cookie jsou široce používány k tomu, aby umožnily a zlepšily provoz webových stránek a zlepšily jejich výkon. Je to proto, že webové stránky jsou schopny tyto soubory číst a zapisovat, což jim umožňuje rozpoznat vás a zapamatovat si relevantní informace, které zlepšují vaše používání webu (například zapamatováním vašich předvoleb nastavení).

 

CO COOKIES POUŽÍVÁME?

Níže je uveden seznam různých typů souborů cookie, které lze na těchto stránkách použít. Vezměte prosím na vědomí, že v rozsahu, v jakém informace shromážděné soubory cookie představují osobní údaje, platí ustanovení zásad ochrany osobních údajů, která doplňují tyto zásady používání souborů cookie.

Přísně nutné soubory cookie.Pro fungování webových stránek jsou nezbytně nutné nezbytné soubory cookie, které vám umožní procházet a používat různé služby a funkce. Bez těchto nezbytně nutných souborů by provoz webových stránek nebyl tak plynulý, jak bychom chtěli, a dokonce i bez těchto souborů bychom vám nemuseli být schopni poskytnout přístup na webové stránky a určité služby a funkce, které chcete používat. .

 

Typ cookies

Popis

Jak spravovat cookies

Zasedání

Soubory cookie relace se používají k udržení stavu aplikace.

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

Vyvážení zátěže

Soubory cookie pro vyrovnávání zatížení se používají k zajištění rovnoměrného rozložení aktiv po celém světě ak odlehčení serverů.

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

S uživatelským jménem

Soubory cookie uživatelského jména se používají k zajištění toho, aby uživatelé viděli pouze jejich informace.

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

Bezpečnost

Bezpečnostní cookies se používají k ověření a bezpečnostní kontrole.

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

 

Preference cookies.Preference cookies shromažďují informace o vašich volbách a preferencích a umožňují nám pamatovat si jazyk a další místní nastavení a podle toho přizpůsobit web.

 

Typ cookies

Popis

Jak spravovat cookies

Pokud jde o jazyk

Jazykové cookies se používají k udržení jazykového nastavení zvoleného uživatelem a k zobrazení správných možností.

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

Co se týče umístění

Přibližná adresa uživatele (město, stát, země, PSČ) určená na základě adresy IP je uložena, aby bylo možné automaticky vybrat správnou zemi a zobrazit nabídky prodejců a dny prezentace v dané oblasti.

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

Pokud jde o mobilní zařízení

Pokud uživatel prohlíží web na mobilním zařízení, umístí se soubor cookie, který označuje, zda byla vybrána hlavní verze webu (tj. Že zařízení podporuje formát Flash), nebo zda byl vybrán mobilní web, který nepodporuje Flash.

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

Pokud jde o referenční stránku

Referenční stránka je zapamatována, aby lépe porozuměla preferencím uživatele.

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

Pokud jde o poslední návštěvu a aktivitu

Údaje o datu poslední návštěvy a činnosti a další informace se ukládají, abychom mohli uživatelům poskytovat aktuální informace o tom, „co se od jejich poslední návštěvy změnilo“, a abychom lépe porozuměli preferencím uživatelů.

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

Pro nedávno sledované filmy

Údaje o datu sledování a názvy naposledy sledovaných filmů jsou ukládány, aby lépe porozuměly preferencím uživatelů.

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

Flash cookies

Flash cookies se používají k umožnění přehrávání audio a video obsahu.

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

Co se týká vaší historie procházení

Soubory cookie historie procházení se používají ke sledování pořadí stránek, které uživatel navštívil. Pokud se uživateli při procházení webových stránek zobrazí chybová zpráva, uloží se informace o souboru cookie do souboru protokolu pro hlášení a řešení chyby.

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

 

Soubory cookie plug-in sociálních médií.Tyto soubory cookie se používají ke sledování uživatelů [a neuživatelů] sítí sociálních médií pro analýzu průzkumu trhu a vývoj produktů.

 

Typ cookies

Popis

Jak spravovat cookies

Facebook

Soubory cookie se používají ke sledování uživatelů Facebooku [a neuživatelů] pro analýzu průzkumu trhu a vývoj produktů.

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

Google+

Soubory cookie se používají ke sledování uživatelů Google+ [a neuživatelů] pro analýzu průzkumu trhu a vývoj produktů.

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

Youtube

Soubory cookie se používají ke sledování uživatelů YouTube [a neuživatelů] pro analýzu průzkumu trhu a vývoj produktů.

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

 

Analytické cookies.Analytické soubory cookie shromažďují informace o používání webových stránek uživatelem a umožňují nám zlepšit jejich fungování. Například analytické soubory cookie nám sdělují, které stránky našeho webu jsou nejčastěji navštěvovány, a také získávají údaje o problémech, se kterými se setkáte při procházení webu, a pomáhají nám určit, zda je naše reklama účinná. To nám umožňuje sledovat celkové vzorce používání webových stránek, na rozdíl od údajů o tom, jak je používají jednotlivci.

Web používá Google Analytics, službu, která umožňuje analýzu statistik webových stránek poskytovaných externí společností („Google“). Google instaluje soubory cookie popsané v tabulce výše, aby nám umožnil analyzovat údaje o tom, jak návštěvníci používají naše stránky. Informace generované těmito soubory cookie se specifickým rozsahem použití uživatelem této webové stránky budou přenášeny prohlížečem uživatele Google a poté uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech a dalších zemích. Google použije tyto informace naším jménem za účelem analýzy používání webových stránek uživatelem, sestavování zpráv o aktivitě na webu a za účelem poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu. IP adresa získaná prostřednictvím Google Analytics nebude spojena s žádnými jinými údaji uchovávanými společností Google. Uživatel může zakázat nebo zablokovat soubory cookie Google výběrem příslušného nastavení ve svém webovém prohlížeči. Pokud se tak rozhodnete, nemusí vám být k dispozici úplná funkčnost webových stránek. Uživatel si může stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení z Google Analytics (doplněk prohlížeče blokující Google Analytics), který je k dispozici zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout IP adresa získaná prostřednictvím Google Analytics nebude spojena s žádnými jinými údaji uchovávanými společností Google. Uživatel může zakázat nebo zablokovat soubory cookie Google výběrem příslušného nastavení ve svém webovém prohlížeči. Pokud se tak rozhodnete, nemusí vám být k dispozici úplná funkčnost webových stránek. Uživatel si může stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení z Google Analytics (doplněk prohlížeče blokující Google Analytics), který je k dispozici zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout IP adresa získaná prostřednictvím Google Analytics nebude spojena s žádnými jinými údaji uchovávanými společností Google. Uživatel může zakázat nebo zablokovat soubory cookie Google výběrem příslušného nastavení ve svém webovém prohlížeči. Pokud se tak rozhodnete, nemusí vám být k dispozici úplná funkčnost webových stránek. Uživatel si může stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení z Google Analytics (doplněk prohlížeče blokující Google Analytics), který je k dispozici zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Typ cookies

Popis

Jak spravovat cookies

Google Analytics

Soubory cookie Google Analytics shromažďují agregované statistické údaje, které umožňují zlepšit prezentaci a navigaci na webových stránkách. Google doplňuje tyto souhrnné údaje o demografické údaje a informace o zájmech, což nám umožňuje lépe porozumět uživatelům, kteří navštěvují náš web.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Adobe Omniture

Analytické soubory cookie společnosti Adobe Omniture shromažďují agregovaná data za účelem zlepšení prezentace a navigace na webu.

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

 

Marketingové cookies.Reklamní cookies se používají pro marketingové účely.

 

Typ cookies

Popis

Jak spravovat cookies

Reklamní

Poskytují behaviorální / cílenou reklamu

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

V souvislosti s analýzou trhu

Umožňují provádět analýzy trhu

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

Co se týče kampaně / propagace

Měří efektivitu kampaně

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

Povolit detekci podvodů

Umožňují detekci podvodných nebo falešných kliknutí na sponzorovaný odkaz.

Přijímání / blokování cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče

 

VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

Abychom vám mohli nabídnout obsah, o kterém se domníváme, že by vás mohl zajímat na základě vaší aktivity na Stránkách, a pro účely prevence podvodů a ověřování můžeme také použít jiné technologie podobné souborům cookie. Můžeme například shromažďovat charakteristiky zařízení a kompilovat informace shromážděné většinou vyhledávačů nebo automaticky vaším zařízením, abychom vytvořili jedinečný identifikátor, který nám s přiměřenou jistotou identifikuje váš prohlížeč nebo zařízení. V této souvislosti můžeme shromažďovat, používat a kompilovat následující informace:

 • Počet návštěv;
 • Poslední návštěva;
 • První návštěva;
 • Externí IP adresa;
 • Interní IP adresa;
 • Rozlišení obrazovky;
 • Geolokace (zeměpisná šířka / délka na základě vaší IP adresy);
 • Test výkonu zařízení;
 • Test šířky pásma zařízení;
 • Zařízení uživatel-klient (typ vyhledávače, verze);
 • Schopnosti zařízení;
 • Operační systém zařízení;
 • Instalované doplňky zařízení;
 • Jazyk vyhledávače;
 • Blesk zapnutý nebo vypnutý;
 • Čas strávený na jednotlivých podstránkách;
 • Klíčová slova použitá ve vyhledávači;
 • Navštívené stránky;
 • Délka návštěvy;
 • Stránka doporučení;
 • Pozice kurzoru myši;
 • Kliknutí myší;
 • Pozice posouvání stránky.

 

Používáme informace:

 1. Znát vaše zájmy a interakce na základě obsahu zobrazeného na našich webech (například jak často navštěvujete naše weby a jaký obsah zobrazujete nebo na který klikáte);
 2. Pro účely prevence podvodů a ověřování.

 

 

Můžeme také použít majáky, pixelové značky nebo Java skripty. Umožňují nám, abychom si vás pamatovali a poskytli vám přizpůsobený obsah nebo nabídky, když se vrátíte na naše Weby. Upozorňujeme, že v rozsahu, v němž výše uvedené informace shromážděné prostřednictvím těchto technologií představují osobní údaje, se na takové zpracování vztahují naše zásady ochrany osobních údajů. Tyto informace můžeme sdílet s poskytovateli služeb třetích stran a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

 

JAK TŘETÍ STRANY POUŽÍVAJÍ COOKIES Z NAŠEHO STRÁNKY?

 1. Reklamy;
 2. Totožnost uživatele;
 3. Stejným způsobem, jak je popsáno v tabulce výše;
 4. Soubory cookie se dělí na vlastní soubory cookie a externí soubory cookie, což znamená, že se jedná o soubory cookie umístěné společností TABUN Mikołaj Marciniak nebo jejím jménem (jak je definováno v Podmínkách používání naší webové stránky nebo jejích přidružených společností nebo provozovatelem jiné webové stránky. Web používá vlastní soubory cookie i soubory cookie třetích stran;
 5. Tato webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, což může způsobit ukládání externích cookies do vašeho počítače nebo jiného zařízení. Nekontrolujeme cookies třetích stran používané pro žádný z výše uvedených účelů. Než kliknete na jakýkoli odkaz na tomto webu, měli byste si tento externí web prohlédnout, abyste pochopili jeho postupy sběru a kontroly dat.

 

Jak mohu spravovat cookies?

Kromě výše uvedených možností může uživatel kdykoli blokovat, přijímat nebo mazat soubory cookie umístěné na tomto webu povolením nebo přístupem k nastavení prohlížeče uživatele. Informace o tom, jak přijímat, blokovat nebo mazat soubory cookie, najdete na webových stránkách poskytovatele prohlížeče na obrazovce nápovědy. Informace o běžně používaných prohlížečích naleznete na adrese: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Vezměte prosím na vědomí, že blokování nebo mazání souborů cookie může bránit správnému fungování některých funkcí webových stránek. Za účelem odstranění všech cookies umístěných na zařízení uživatele jím navštěvovanými webovými stránkami je možné stáhnout tři programy, které odstraňují sledovací cookies:

 • http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php
 • http://www.spybot.info/en/download/index.html
 • http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/

 

IP ADRESY

IP adresa je číslo, které identifikuje počítač nebo jiné zařízení používané k připojení k Internetu. Webový server zpravidla automaticky shromažďuje adresy IP a používá je ke správě webu. IP adresy se obecně používají ve spojení s cookies k „zapamatování“ počítačů a jiných zařízení používaných k přístupu na web. Tato stránka používá adresy IP ve spojení s cookies.

 

ZMĚNY POLITIKY

Můžeme provést změny v těchto zásadách. Informace v horní části stránky umožňují určit, kdy byla zásada naposledy změněna. Uživatelé webových stránek budou o plánovaných změnách informováni nejméně 14 dní před jejich vstupem v platnost. Vaše používání webových stránek po zavedení těchto změn znamená váš souhlas s aktualizovanými zásadami.

 

KONTAKT

Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na adrese: [email protected]

 

na vrchol
Obchod je v režimu zobrazení
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium