Polityka prywatności | Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

SPIS TREŚCI

 1. DEFINICJE. 2
 2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU.. 2
 3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE. 2

KORZYSTANIE Z SERWISU.. 2

REJESTRACJA W SERWISIE. 3

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.. 3

FORMULARZE KONTAKTOWE. 4

 1. MARKETING.. 4

REKLAMA KONTEKSTOWA. 4

REKLAMA BEHAWIORALNA. 4

MARKETING BEZPOŚREDNI 5

 1. PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE. 5
 2. WERSJE MOBILNE. 5
 3. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA. 5

COOKIES „SERWISOWE”. 5

COOKIES „MARKETINGOWE”. 6

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 6
 2. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA. 6
 3. ODBIORCY DANYCH. 7
 4. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG.. 8
 5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH. 8
 6. DANE KONTAKTOWE. 8
 7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI 8

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” firma
TABUN Mikołaj Marciniak udostępnia poniżej treść dokumentu pod nazwą „Polityka Prywatności”.

 

 1. DEFINICJE
 • Administrator – firma TABUN Mikołaj Marciniak z siedzibą w Podaninie.
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej
  do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone
  za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://jarajto.pl
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce bezpieczeństwa.
 1. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje
o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, rezerwacji produktów lub usług w ramach usługi rezerwacji produktów lub usług, udostępniania ofert innych sprzedawców w ramach usług współpracy z innymi podmiotami, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.3. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3.1.4. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.1.6. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również
w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane
i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

REJESTRACJA W SERWISIE

3.2. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych
do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia
i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego założenia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.3. Dane osobowe są przetwarzane:

3.3.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

3.3.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

3.3.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3.3.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów.

3.4. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu, datę urodzin lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.5. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się
z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Złożenie zamówienia przez Użytkownika w ramach usługi współpracy z innymi podmiotami powoduje, że dane osobowe Użytkownika, niezbędne do realizacji zamówienia będą udostępnione sprzedawcy, w celu wykonania umowy.

3.6. Dane osobowe są przetwarzane:

3.6.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.6.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających
w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.6.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.6.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.7. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia
i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.8. Dane osobowe są przetwarzane:

3.8.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.8.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający
na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

 1. MARKETING

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

4.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które
w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

4.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku
z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

4.4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone
za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych
za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych,
w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

4.5. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

MARKETING BEZPOŚREDNI

4.6. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes firmy TABUN Mikołaj Marciniak polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu firmy TABUN Mikołaj Marciniak, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

 1. PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE

5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube, Google+). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 1. WERSJE MOBILNE

6.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników także w celu umożliwienia korzystania
z usług oferowanych w ramach Serwisu, a także usług dodatkowych za pośrednictwem wersji mobilnych. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji i korzystania z wersji mobilnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie niezbędność
do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6.2. Za pomocą wersji mobilnych Użytkownik może w szczególności: przeglądać asortyment Serwisu, składać zamówienia i dokonywać za nie płatności, zapoznawać się z udostępnionymi informacjami oraz korzystać z innych dostępnych funkcjonalności. Administrator informuje,
że ze względu na ograniczenia techniczne wersja mobilna nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, jakie są dostępne poprzez Serwis.

 1. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

7.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej
– np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

7.2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.
W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp
do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, smartfon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

7.2.1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

7.2.2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

7.2.3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

7.2.4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

7.2.5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

7.2.6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

7.2.7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk
i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku
z tą usługą można znaleźć pod linkiem:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

COOKIES „MARKETINGOWE”

7.3. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku
z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych,
w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

8.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

9.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

9.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane
i planowanym terminie ich usunięcia;

9.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

9.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je
lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

9.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

9.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

9.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

9.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

9.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

9.1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

9.1.10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

9.2.1. w formie pisemnej na adres: TABUN Mikołaj Marciniak, ul. Podanin 50, 64-800 Chodzież;

9.2.2.  drogą e-mailową na adres:  [email protected]

9.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie,
tj. w szczególności:

9.3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo
do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

9.3.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);

9.3.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

9.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy
o dodatkowe informacje.

9.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę
o przyczynach takiego przedłużenia.

9.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę,
o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail
(w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 1. ODBIORCY DANYCH

10.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym
z Administratorem, w tym partnerom handlowym. W przypadku zakupu dokonanego od podmiotu innego niż Administrator (podmiot współpracujący), dane Użytkownika zostaną ujawnione sprzedawcy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;

10.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

10.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

11.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

11.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach,
w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

11.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

11.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

11.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi
w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

11.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG
na etapie ich zbierania.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim,
że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim
jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to,
by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

12.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 1. DANE KONTAKTOWE

13.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail:  [email protected]  lub adres korespondencyjny: TABUN Mikołaj Marciniak, ul. Podanin 50, 64-800 Chodzież.

 1. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

14.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE I PODOBNYCH TECHNOLOGII

Prawo UE nakłada na nas obowiązek informowania użytkowników, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie. Firma TABUN Mikołaj Marciniak stworzyła niniejszą stronę, żeby wyjaśnić w jaki sposób korzystamy z plików cookie. Uważamy, że ochrona prywatności użytkowników oraz przekazanie im w przejrzysty sposób informacji, w jaki sposób wykorzystujemy ich dane są bardzo ważne. Niniejsza Polityka ma na celu dostarczenie użytkownikom informacji oraz uczynienie korzystania z naszej Witryny przyjemnym.

 

POLITYKA COOKIE FIRMY TABUN MIKOŁAJ MARCINIAK

Niniejsza Polityka Cookie firmy TABUN Mikołaj Marciniak opisuje różne rodzaje plików cookie, które mogą być przez nas wykorzystywane w związku ze stanowiącą naszą własność oraz kontrolowaną przez nas witryną internetową, za pośrednictwem której użytkownik uzyskał dostęp do niniejszej Polityki Cookie („Witryna”), a także podpowiada użytkownikowi, w jaki sposób może on zarządzać plikami cookie. Niniejsza Polityka Cookie może zostać zmieniona przez nas w każdym czasie. Informacja na górze niniejszej strony podaje, kiedy niniejsza Polityka Cookie została ostatni raz zmieniona.

 

CZYM JEST PLIK COOKIE?

Plik Cookie jest niewielkim plikiem tekstowym, który jest przechowywany na komputerze
lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Pliki cookie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia oraz usprawniania działania stron i poprawiania ich wydajności. Dzieje się tak, ponieważ strony są w stanie odczytywać i zapisywać te pliki, co pozwala im na rozpoznanie użytkownika oraz zapamiętanie istotnych informacji, które usprawniają korzystanie ze strony przez użytkownika (na przykład poprzez zapamiętanie preferencji w zakresie ustawień).

 

JAKIE PLIKI COOKIE WYKORZYSTUJEMY?

Poniżej przestawiamy listę różnych rodzajów plików cookie, które mogą być wykorzystywane w Witrynie. Zwracamy uwagę, że w zakresie, w jakim informacje gromadzone przez pliki cookie stanowią dane osobowe, zastosowanie mają postanowienia Polityki Prywatności, która uzupełnia niniejszą Politykę Cookie.

Ściśle niezbędne pliki cookie. Ściśle niezbędne pliki cookie są konieczne, żeby Witryna działała oraz w celu umożliwienia użytkownikowi poruszania się po niej i korzystania z różnych jej usług i funkcji. Bez tych absolutnie koniecznych plików, działanie Witryny nie byłoby tak płynne,
jak byśmy chcieli, a wręcz bez tych plików moglibyśmy nie być w stanie zapewnić użytkownikowi dostępu do Witryny oraz do pewnych usług i funkcji, z których chce on skorzystać.

 

Rodzaj plików cookie

Opis

Jak zarządzać plikami cookie

Sesyjne

Sesyjne pliki cookie wykorzystywane są do utrzymywania stanu aplikacji.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Równoważące obciążenie

Pliki cookie równoważące obciążenie są wykorzystywane do zapewnienia równomiernej dystrybucji aktywów na całym świecie oraz do odciążenia serwerów.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Z nazwą użytkownika

Pliki cookie z nazwą użytkownika są wykorzystywane do zapewnienia, że użytkownicy widzą wyłącznie swoje informacje.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Bezpieczeństwa

Pliki cookie bezpieczeństwa są wykorzystywane do weryfikacji i kontroli bezpieczeństwa.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

 

Pliki cookie preferencji. Pliki cookie preferencji gromadzą informacje dotyczące wyborów
i preferencji użytkownika i pozwalają nam zapamiętać ustawienia w zakresie języka oraz inne lokalne ustawienia i odpowiednio dostosować do nich Witrynę.

 

Rodzaj plików cookie

Opis

Jak zarządzać plikami cookie

Dotyczące Języka

Pliki cookie dotyczące języka są wykorzystywane do zachowania ustawień dotyczących języka wybranych przez użytkownika oraz do wyświetlania poprawnych opcji.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Dotyczące lokalizacji

Przybliżony adres użytkownika (miasto, województwo, kraj, kod pocztowy) ustalany na podstawie adresu IP jest przechowywany w celu umożliwienia automatycznego wyboru właściwego kraju oraz wyświetlania ofert sprzedawców oraz dni prezentacji w okolicy.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Dotyczące urządzenia mobilnego

Jeżeli użytkownik przegląda Witrynę na urządzeniu mobilnym, zamieszczany jest plik cookie, który wskazuje, czy wybrano główną wersję strony (tj., że urządzenie obsługuje format Flash), albo, czy została wybrana strona mobilna nieobsługująca formatu Flash.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Dotyczące strony referencyjnej

Strona referencyjna jest zapamiętywana w celu lepszego zrozumienia preferencji użytkownika.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Dotyczące ostatniej wizyty i aktywności

Dane dotyczące daty ostatniej wizyty i aktywności oraz inne informacje są zapisywane w celu umożliwienia nam dostarczania użytkownikom aktualnych informacji o tym „co się zmieniło od ich ostatniej wizyty” oraz w celu lepszego zrozumienia preferencji użytkowników.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Dotyczącej ostatnio oglądanych filmów

Dane dotyczące daty oglądania oraz tytułów ostatnio oglądanych filmów są zapisywane w celu lepszego zrozumienia preferencji użytkownika.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Pliki cookie typu Flash

Pliki cookie typu Flash są wykorzystywane w celu umożliwienia odtwarzania zawartości audio i video.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Dotyczące historii przeglądania stron

Pliki cookie dotyczące historii przeglądania stron są wykorzystywane do śledzenia sekwencji stron, które były odwiedzone przez użytkownika. Jeżeli użytkownikowi wyświetlona zostanie wiadomość o błędzie podczas przeglądania Witryny, informacja z pliku cookie zostaje zapisana w pliku rejestru w celu zaraportowania i rozwiązania błędu.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

 

Pliki cookie wtyczek mediów społecznościowych. Te pliki cookie są wykorzystywane
do śledzenia użytkowników [oraz osób nie będących użytkownikami] sieci mediów społecznościowych dla celów analizy badań rynkowych oraz opracowywania produktów.

 

Rodzaj plików cookie

Opis

Jak zarządzać plikami cookie

Facebook

Pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia użytkowników Facebooka [oraz osób nie będących użytkownikami] dla celów analizy badań rynkowych oraz opracowywania produktów.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Google+

Pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia użytkowników Google+ [oraz osób nie będących użytkownikami] dla celów analizy badań rynkowych oraz opracowywania produktów.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Youtube

Pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia użytkowników Youtube [oraz osób nie będących użytkownikami] dla celów analizy badań rynkowych oraz opracowywania produktów.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

 

Analityczne pliki cookie. Analityczne pliki cookie zbierają informacje dotyczące korzystania z Witryny przez użytkownika i pozwalają nam na ulepszenie jej działania. Na przykład, analityczne pliki cookie dostarczają nam informacji, które ze stron naszej Witryny są najczęściej odwiedzane,
jak również pozwalają nam na uzyskanie danych dotyczących napotkanych przez użytkownika trudności podczas przeglądania Witryny, a także pomagają nam ustalić, czy nasze reklamy
są skuteczne. Pozwala nam to na obserwację całościowych wzorców w zakresie korzystania
z Witryny, w odróżnieniu od danych dotyczących sposobu korzystania z niej przez pojedyncze osoby.

Witryna korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi umożliwiającej analizę statystyk serwisów www dostarczanej przez zewnętrzną spółkę („Google”). Google instaluje pliki cookie opisane w tabeli powyżej, żeby umożliwić nam analizę danych dotyczących tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Witryny. Informacje generowane przez te pliki cookie o określonym zakresie korzystania przez użytkownika z niniejszej Witryny będą przekazywane przez przeglądarkę użytkownika Google, a następnie przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu dla celów analizy korzystania z Witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych oraz w celu dostarczania nam innych usług związanych
z aktywnością na stronach internetowych oraz z korzystaniem z Internetu. Adres IP uzyskany
za pośrednictwem usługi Google Analytics nie zostanie powiązany z żadnymi innymi danymi
w posiadaniu Google. Użytkownik może wyłączyć lub zablokować pliki cookie Google wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli użytkownik się na to zdecyduje, pełna funkcjonalność Witryny może nie być dla niego dostępna. Użytkownik może pobrać
i zainstalować Google Analytics Opt-out Browser Add-on (dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics), który jest dostępny tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Rodzaj plików cookie

Opis

Jak zarządzać plikami cookie

Google analytics

Pliki cookie Google Analytics gromadzą zbiorcze dane statystyczne, pozwalające na poprawę prezentacji oraz nawigacji w Witrynie. Google uzupełnia takie dane zbiorcze o dane demograficzne oraz informacje o zainteresowaniach, co pozwala nam na lepsze zrozumienie użytkowników odwiedzających naszą Witrynę.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Adobe Omniture

Analityczne pliki cookie Adobe Omniture gromadzą zbiorcze dane pozwalające na poprawę prezentacji oraz nawigacji na stronie.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

 

Marketingowe pliki cookie. Reklamowe pliki cookie są wykorzystywane dla celów marketingowych.

 

Rodzaj plików cookie

Opis

Jak zarządzać plikami cookie

Reklamowe

Dostarczają reklamę behawioralną/ukierunkowaną

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Dotyczące analizy rynku

Pozwalają na przeprowadzanie analiz rynkowych

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Dotyczące kampanii/promocji

Mierzą efektywność kampanii

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

Pozwalające na wykrywanie nadużyć

Pozwalają na wykrywanie nieuczciwych albo fałszywych kliknięć w link sponsorowany.

Przyjmowanie/blokowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki

 

CECHY URZĄDZENIA

Abyśmy mogli oferować Ci zawartość, która, jak wierzymy, może Cię zainteresować
w oparciu o Twoją aktywność na Stronach, oraz dla celów zapobiegania nadużyciom
i uwierzytelniania, możemy również wykorzystywać inne technologie podobne do cookies.
Na przykład, możemy zbierać cechy urządzenia oraz zestawiać informacje zebrane przez większość wyszukiwarek albo automatycznie przez Twoje urządzenie do celu stworzenia unikalnego ID,
które identyfikuje Twoją przeglądarkę lub urządzenie względem nas z rozsądną pewnością.
W tym kontekście, możemy zbierać, wykorzystywać i zestawiać następujące informacje:

 • Liczba wizyt;
 • Ostatnia wizyta;
 • Pierwsza wizyta;
 • Zewnętrzny adres IP;
 • Wewnętrzny adres IP;
 • Rozdzielczość ekranu;
 • Geolokalizacja (szerokość / długość geograficzna na podstawie adresu IP);
 • Test wydajności urządzenia;
 • Test przepustowości urządzenia;
 • Użytkownik urządzenia-klient (rodzaj wyszukiwarki, wersja);
 • Możliwości urządzenia;
 • System operacyjny urządzenia;
 • Zainstalowane pluginy urządzenia;
 • Język wyszukiwarki;
 • Flash włączony lub wyłączony;
 • Czas przebywania na poszczególnych podstronach;
 • Słowa kluczowe użyte w wyszukiwarce;
 • Odwiedzone strony;
 • Długość wizyty;
 • Strona polecająca;
 • Pozycja kursora myszy;
 • Kliknięcia myszy;
 • Pozycja przewijaka strony.

 

Wykorzystujemy informacje:

 1. Aby poznać Twoje zainteresowania i interakcje na podstawie wyświetlanych zawartości
  na naszych Stronach (na przykład, jak często odwiedzasz nasze Strony oraz jaką zawartość przeglądasz lub w jaką klikasz);
 2. Dla celów zapobiegania nadużyciom oraz uwierzytelniania.

 

 

Możemy również korzystać z beaconów, pixel tagów lub skryptów Java. Pozwalają nam one zapamiętać Cię oraz dostarczać Ci spersonalizowaną zawartość lub oferty, kiedy powracasz
na nasze Witryny. Zauważ, że w zakresie w jakim wyżej wspomniane informacje zbierane poprzez takie technologie stanowią dane osobowe, nasza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie
do takiego przetwarzania. Możemy dzielić się tymi informacjami z osobami trzecimi dostarczającymi usługi i jak zezwala na to nasza Polityka Prywatności.

 

W JAKI SPOSÓB PODMIOTY ZEWNĘTRZNE WYKORZYSTUJĄ PLIKI COOKIE Z NASZEJ WITRYNY?

 1. Reklamy;
 2. Tożsamość użytkownika;
 3. W taki sam sposób, jak opisano powyżej w tabeli;
 4. Pliki cookie dzielą się na pliki cookie własne oraz pliki cookie zewnętrzne, co oznacza,
  że są to pliki cookie umieszczane przez lub w imieniu firmy TABUN Mikołaj Marciniak (jak zdefiniowano w Regulaminie użytkowania naszej witryny lub przez jej podmioty powiązane, albo przez operatora innej strony internetowej. Niniejsza Witryna wykorzystuje zarówno własne jak i zewnętrzne pliki cookie;
 5. Niniejsza Witryna może zawierać linki do stron podmiotów zewnętrznych, co może powodować, że na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika będą umieszczane zewnętrzne pliki cookie. Nie kontrolujemy zewnętrznych plików cookie wykorzystywanych w jakimkolwiek
  z powyższych celów. Użytkownik powinien zapoznać się z taką zewnętrzną stroną internetową, żeby zrozumieć wykorzystywane w związku z nią praktyki w zakresie gromadzenia
  i kontrolowania danych przed kliknięciem na link zamieszczony w niniejszej Witrynie.

 

W jaki sposób mogę zarządzać plikami cookie?

Poza możliwościami opisanymi powyżej, użytkownik może zablokować przyjmowanie, umożliwić przyjmowanie lub usunąć pliki cookie zamieszczane przez niniejszą Witrynę w dowolnym czasie poprzez włączenie lub uzyskanie dostępu do ustawień przeglądarki użytkownika. Informacje w jaki sposób można umożliwić przyjmowanie, zablokować przyjmowanie lub usunąć pliki cookie użytkownik znajdzie na stronie internetowej dostawcy przeglądarki w ekranie pomocy. Informacje dotyczące powszechnie stosowanych przeglądarek można znaleźć pod adresem: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Należy pamiętać, że zablokowanie lub usunięcie plików cookie może spowodować,
że niektóre funkcje Witryny nie będą działały prawidłowo. W celu usunięcia wszystkich plików cookie umieszczonych na urządzeniu użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe, możliwe jest pobranie trzech programów, które usuwają śledzące pliki cookie:

 • http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php
 • http://www.spybot.info/en/download/index.html
 • http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/

 

ADRESY IP

Adres IP jest numerem, który identyfikuje komputer lub inne urządzenie wykorzystane
do połączenia się z Internetem. Co do zasady, serwer internetowy automatycznie gromadzi adresy IP i wykorzystuje je do administrowania stroną. Adresy IP są co do zasady wykorzystywane
w połączeniu z plikami cookie w celu „zapamiętywania” komputerów i innych urządzeń wykorzystanych do uzyskiwania dostępu do Witryny. Niniejsza Witryna wykorzystuje adresy IP
w połączeniu z plikami cookie.

 

ZMIANY POLITYKI

Możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Informacja na górze strony pozwala ustalić, kiedy Polityka została ostatnio zmieniona. Użytkownicy Witryny zostaną powiadomieni
o planowanych zmianach na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie przez użytkownika z Witryny po tym, jak takie zmiany zostaną wprowadzone oznacza zaakceptowanie przez niego zaktualizowanej Polityki.

 

KONTAKT

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]

 

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper Premium