Jak zmielić susz bez młynka? 0
  Jak zmielić susz bez młynka?

  Jak zmie­lić susz bez młynka?

  Aby skręcić jointa lub napełnić bongo czy lufkę musisz przejść przez kilka etapów:

  • Po pierw­sze potrzeba zioła,
  • druga sprawa to bletki i fil­terki lub szkło,
  • a trzecią sprawą jest dobrze zmielony temat.

  A żeby zmielić ziółko potrzebny jest młynek. Cza­sem jed­nak zda­rzy się tak, że nie mamy przy sobie grin­dera lub po pro­stu prze­stał słu­żyć i cze­kamy aż przyj­dzie nowy. Co więc zro­bić z suszem, który aż prosi się o zmie­le­nie? Spo­so­bów jest kilka, nie­które z nich pew­nie Cię zasko­czą, a nie­które będą wręcz oczy­wi­ste. Zapraszam do wpisu SOS na temat - mielenie suszu bez młynka. Pamiętaj, że to opcja awaryjna! Żebyś nie pomyślał, że ja właśnie tak miele - na samym dole znajdziesz link do artykułu, w którym udowadniam, że grinder to must-have.

  Pierw­szy spo­sób na mie­le­nie suszu bez młynka

  Wia­domo co przy­cho­dzi na myśl od razu gdy pomy­ślimy o mie­le­niu suszu bez grin­dera. Kro­je­nie nożem marihuany. Dość pro­sty i logiczny spo­sób, co nie?

  Nie ma co się roz­wo­dzić nad tym jak to zro­bić. Bie­rzemy susz, ostry nóż – co by lep­kie topy się nie pokle­iły do ostrza i to tyle. Kro­imy tak drobno jak tylko damy radę. Być może zosta­niesz kuch­mi­strzem dzięki tej meto­dzie i pomo­żesz dziew­czy­nie­/ma­mie­/babci w kuchni w kro­je­niu czosnku czy cebulki na drobny mak!

  Nie raz spotkałem się z takim widokiem na imprezie. Zawsze wywołuje uśmiech po skręceniu bata.

  jak zmielic susz bez mlynka nozem

  Tymi sposobami nie rozdzielisz suszu od kiefu. Sprawdź tutaj czym jest kief i jakie cuda można stworzyć z tym magicznym pyłkiem.

  Crushery, młynki metalowe do kruszenia suszu

  Mły­nek do kawy jako grin­der do suszu

  Domowa metoda, zależna od tego czy posia­dasz taki mły­nek w domu. Jeśli tak, to nie ma na co cze­kać. Więk­sze ilo­ści topi­ków są tutaj wska­zane. Bez pro­blemu mły­nek do kawy poradzi sobie z twar­dymi i zbi­tymi topami. Jedyny minus tego spo­sobu jest taki, że mły­nek będzie ciężki do wyczysz­cze­nia po suszu.

  jak zmielic susz bez mlynka, mlynkiem ale do kawy

  Korbka w młynku do kawy to świetna sprawa, ale jego czyszczenie to mordęga. Znajdź grinder do suszu z oldschoolowom korbką, którego wyczyścisz w mgnieniu oka.

  Mamy karty do suszu z tarkami, więc dlaczego nie użyć tarki do sera?

  Jeden z tipów doty­czą­cych „jak zmie­lić susz bez młynka”. Tarka do sera jako młynek. No nie brzmi to jakoś bajecz­nie, jed­nak ważne że susz zosta­nie roz­drob­niony. Bie­rzesz topik i prze­cie­rasz jak ser. Naj­le­piej wybrać taką tarkę, która ma drobne ząbki.

  jak zmielic susz bez mlynka tarka

  Karta grinder z tarką do suszu to najłatwiejszy i najporęczniejszy sposób na zmielenie suszu zmieści się w portfelu. 

  Naj­bar­dziej old­scho­olowy mły­nek na świe­cie

  Bute­leczka po suplementach lub gumach do żucia i moneta. Jest to spo­sób znany każ­demu kto zma­gał się z top­kami bez uży­cia grin­dera. Pro­sty i dość szybki.

  Bie­rzemy bute­leczkę, naj­le­piej po wita­mi­nach lub tablet­kach prze­ciw­bó­lo­wych np. Apap. Wkła­damy topka i monetę, 50 gr wystar­czy, ale możesz wrzu­cić dwu zło­tową monetę, bo jest cięż­sza. Przed uży­ciem monety warto ją zde­zyn­fe­ko­wać alko­ho­lem izo. Trzę­siemy z całych sił, dół – góra. I gotowe. Gwa­ran­tuje, że susz zosta­nie zmie­lony tak, jak powi­nien.

  Sposób ten jest trochę hałaśliwy, ale wszystko dla wyższego dobra.

  https://sklep995129.shoparena.pl/public/assets/blog jak zmielic susz bez grindera/leki.gif

  Desperacja matką pomysłów. Blender, bleder i jeszcze raz blender

  Żad­nych zasad, wsy­pu­jesz susz konopny i odpa­lasz blen­der. Zmie­lisz susz na pył, dosłow­nie. Ide­alna metoda na szyb­kie zmie­le­nie dużej ilo­ści suszu. Brak wad, prócz czysz­cze­nia blen­dera. Powo­dzonka.

  A no i dobrze się też tu sprawdzą blendery kielichowe, czyli te takie z wbudowanymi ostrzami do "dzbanka".

  jak zmielic susz bez mlynka nozyczkami

  Grin­der z noży­czek i kie­liszka do wódki!

  Abstrak­cja, co nie? A pro­sta metoda jak budowa cepa.

  No więc tak, bie­rzemy kie­li­szek taki troszku więk­szy, ten 50 mili­li­trowy. Wkła­damy nasz do kie­liszka i tniemy nożycz­kami, obra­ca­jąc kie­li­szek. Spo­sób nie jest wyma­ga­jący jakiejś spe­cjal­nej wie­dzy, ale na festi­walu lub w ple­ne­rze jest dość ciężka do zro­bie­nia, bo chyba nie każdy nosi ze sobą nożyczki i kie­li­szek w ple­ner.

  jak zmielic susz bez mlynka nozyczkami

  Zostaje jeszcze coś czego serdecznie nie polecam

  Roz­drab­nia­nie suszu pal­cami. Mozolna robota i lepiej serio się­gnąć po coś z powyż­szych niż babrać się z lep­kimi topami. Może po prostu nie wiesz jaki grinder wybrać? Przekonaj się sam o zaletach każdego z rodzajów młynków.

  Ale… naj­le­piej to mieć mły­nek i to taki wypa­siony, a taki znaj­dziesz też u nas. Ostat­nio stwo­rzy­li­śmy mły­nek dla praw­dzi­wie zakrę­co­nych grin­dermaniaków. Młynek TABUN z powłoką ceramiczną do której nie przywiera najbardziej żywiczy susz. Ten rodzaj powłoki stosuje się również do zabezpieczenia lakieru luksusowych samochodów. W dodatku jego ostrza też są pokryte powłoką ceramiczną, dzięki czemu zostają ostre na lata. Pamiętaj, że grinder to jest absolutne minimum w ekwipunku każdego konsumenta. Sprawdź dlaczego warto mieć grinder do suszu.

  Komentarze do wpisu (0)

  [product category_id="13" slider="true" onlyAvailable="true" order="random"]
  [product show="promotion" slider="true" onlyAvailable="true" order="random"]
  Spis treści
  Blog kategorie
  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoper Premium